Stichting Landelijke Geitenkeuring

Sinds 2002 organiseert de Stichting Landelijke Geitenkeuring jaarlijks de landelijke geitenkeuring.

Aan de keuring nemen geiten deel uit heel Nederland, en de bezoekers van de Landelijke Geitenkeuring komen zelfs tot van ver over de landsgrenzen. Op de keuring zijn de volgende geitenrassen aanwezig: de Nederlandse Witte geit, de Toggenburger geit, de Bonte geit, de Nubische geit en de Boergeit. Ook worden er geregistreerde melkgeiten gekeurd. De Boergeit is een vleesras, de overige genoemde rassen zijn melkrassen. De Toggenburger geit en de Bonte geit behoren tot de zeldzame huisdierenrassen.
Voor zover als mogelijk is worden de dieren gekeurd door keurmeesters die een breed draagvlak hebben binnen de fokgroepen

Van alle rassen wordt per ras de kampioen aangewezen, zowel bij de lammeren als bij de volwassen dieren. Uit deze aangewezen kampioenen van de verschillende rassen, wordt bij de lammeren en bij de volwassen dieren het allerbeste dier geselecteerd. Deze dieren worden gehuldigd als Nationaal dagkampioen lam en geit. Voor de uitreiking van de prijzen zoekt de stichting naar een representatief persoon binnen de geitenhouderij. In 2016 waren voor de rasgebonden prijzen uitgenodigd de voorzitters van de fokgroepen.

Deelname en opgave

Aan onze keuring kunnen deelnemen: lammeren en melkgevende geiten van de 4 melkrassen (Witte, Toggenburger, Bonte en Nubische geit).
Van het Nubische ras zijn ook overlopers welkom.
Daarnaast natuurlijk lammeren en geiten van het ras Boergeit. (Graag opgeven of geiten al of niet gelamd hebben).  Ook geregistreerde Melkgeiten zijn welkom op de keuring.
Daarnaast zijn andere stamboeken en/of fokkersclubs ook van harte welkom voor de keuring of voor een raspresentatie.

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geiten-gezondheidscertificaat
(er wordt navraag gedaan bij de GD) en geënt te zijn tegen Q-koorts.
Het inschrijfgeld is 3,00 euro per dier. Graag vooraf overmaken op rekeningnummer NL76 ABNA 0591 0981 80 t.n.v. St. Land. Geitenkeuring te Groenekan.

Het liefst via onze digitale inschrijfformulier
Inschrijvingen en vragen hierover mailen kan ook naar Pieter Zijlstra (zijlstra37@home.nl)
Bij opgave alleen vermelden ras/naam/nummer/geboortedatum.
Deelnemers ontvangen tijdig bericht over aanvoertijd, tijdschema keuring en dergelijke.

Inschrijf sluiting is op  1 September 2018Het wordt een interessante dag voor professionele geitenhouders, hobbygeitenhouders en geitenliefhebbers. Mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsoren Agrifirm Feed, Arts, FrieslandCampina, Mewitec/Fullwood en Rabobank wordt zaterdag 29 september 2018 een unieke dag.
Nooit eerder was er in Nederland op één dag zoveel op geitengebied te zien, horen, ruiken, voelen en proeven. De IJsselhallen in Zwolle ademen die dag geit.