Stichting Landelijke Geitenkeuring

In 2002 organiseerde het toenmalige Utrechtse Provinciale bestuur een keuring in samenwerking met de “Utrechtse Paardendagen” in de Veemarkthal te Utrecht.
Omdat de in dat jaar georganiseerde nationale keuring door gebrek aan belangstelling niet doorging
heeft het bestuur de inzenders die zich hadden aangemeld voor deze nationale keuring uitgenodigd voor de keuring in Utrecht.
In 2016 werd mede danzij de inzet van de organiserende partners het eerste Nationaal Geitenevent georganiseerd

Toen in 2003 de provinciale besturen werden opgeheven is het toenmalige provinciebestuur van Utrecht doorgegaan als een keuringscommissie met als taak het organiseren van een landelijke keuring.

De N.O.G. besluit in dat jaar ons het recht te geven om de titel “Nationaal Kampioen” te verlenen aan de winnaars van de Utrechtse landelijke keuring. Om de keuringscommissie een betere juridische basis te geven werd op 30 december 2004 bij notariële acte de “Stichting Landelijke Geitenkeuring” opgericht.

Het Bestuur

 

Voorzitter:
A.Kraaij
Tel. 0172-409250

Secretaris:
F. van Klaren

Penningmeester:
A.Hoogendijk
Rek nr. NL76 ABNA 0591098180 t.n.v. St. Lan. Keuring
Tel: 0346-213663

lid:
F.A.de Bruijn

lid:
S. v.d. Pauw

lid:
J. de WIth

Neem contact met ons op via het contactpagina