Stichting Landelijke Geitenkeuring

In 2002 organiseerde het toenmalige Utrechtse Provinciale bestuur een keuring in samenwerking met de “Utrechtse Paardendagen” in de Veemarkthal te Utrecht.
Omdat de in dat jaar georganiseerde nationale keuring door gebrek aan belangstelling niet doorging
heeft het bestuur de inzenders die zich hadden aangemeld voor deze nationale keuring uitgenodigd voor de keuring in Utrecht.
In 2016 werd mede danzij de inzet van de organiserende partners het eerste Nationaal Geitenevent georganiseerd

Toen in 2003 de provinciale besturen werden opgeheven is het toenmalige provinciebestuur van Utrecht doorgegaan als een keuringscommissie met als taak het organiseren van een landelijke keuring.

De N.O.G. besluit in dat jaar ons het recht te geven om de titel “Nationaal Kampioen” te verlenen aan de winnaars van de Utrechtse landelijke keuring. Om de keuringscommissie een betere juridische basis te geven werd op 30 december 2004 bij notariële acte de “Stichting Landelijke Geitenkeuring” opgericht.

Het Bestuur

 

Voorzitter:
Albert Kraaij
Korte Meentweg 25
3652 LH WOERDENSE VERLAAT
a.kraaij25@gmail.com
0172-409250 of 06-53112900

Secretaris: Vacant
Secretariaat Postadres
Korte Meentweg 25
3652 LH WOERDENSE VERLAAT
a.kraaij25@gmail.com

Penningmeester:
Simon van der Paauw
Kleizuwe 123
3633 AG VREELAND
simonvanderpaauw@hotmail.com
0294-231380 of 06-15323748


Rekeningnummer:
NL76 ABNA 0591 0981 80
Ten name van: Stichting Landelijke Keuring

Lid:
Fred van Klaren
Lopikerweg Oost 10A
3411 JE LOPIK
vanklaren12@gmail.com
0348-554110 of 06-39722960

Lid:
Frank de Bruijn
Nolderweg 8
7925 PE Nolde
bruijnfrank@gmail.com
06-54204032

 Lid:

Webmaster
Bas Bierhof

Neem contact met ons op via het contactpagina