Deze stichting is per 30 december 2004 actief om jaarlijks een landelijke keuring te organiseren. Het doel: Het organiseren van een jaarlijkse landelijke geitenkeuring.

Lees verder

 

Inschrijven Nationale geitenkeuring

De Stichting Landelijke Geitenkeuring is druk bezig met de voorbereidingen voor deze keuring. Het voornemen is om voor de hobbymatige en bedrijfsmatige geitenhouders een mooie dag te organiseren. Naast de grote belangstelling van deelnemers aan de voorgaande edities en het kleine Covid19 dieptepunt, hoopt de Stichting Landelijke Geitenkeuring wederom op een groot aantal inschrijvingen om er ook deze keer weer met z’n allen een geweldige keuring van te maken

Tijdens deze geitenkeuring word er gebruikt gemaakt van het NOG-stimuleringsfonds
en dit wil zeggen dat er geen inschrijfgeld verschuldigd is.
De inzenders krijgen met het afhalen van de neknummers een gratis catalogus
uitgereikt bij het secretariaat
Het inschrijfformulier kunt u invullen tot uiterlijk 1 augustus 2021

Op zaterdag 28 augustus wordt de Landelijke CW geitenkeuring gehouden.
Deze keuring zal plaatsvinden in
Manege Hippisch Verband Putten,
Halvinkhuizerweg 80, 3882LA Putten

Aanvoer van de dieren tussen 8:00 en 9:00 uur in verband
met de klinische controle door de dierenarts.
Aanvang van de keuring 9:30 uur.

De uiterste opgavedatum is 1 augustus 2021.

Nu inschrijven

Q-koorts
De dieren moeten volledig gevaccineerd zijn tegen Q-koorts
of mogen jonger zijn dan 3 maanden.
Zijn de dieren nog niet eerder gevaccineerd?
Dan krijgen ze 2 x een vaccinatie,
met daartussen een periode van 3 weken. (Basis + basis vacinatie)
ZIjn de dieren vorig jaar al gevaccineerd?
Dan is één keer vaccineren binnen het jaar voldoende (herhalingsvaccinatie).
Geiten die naar een keuring gaan moeten minimaal 3 weken
voor de keuring worden gevaccineerd tegen Q-koorts.

Start organiseren

De SLG is gestart met de voorbereidingen, maar zij ziet het als een absolute voorwaarde dat de keuring kan plaatsvinden onder de door de overheid gestelde bepalingen om zo voor en met elkaar de gezondheid te waarborgen. In 2019 vond ook in manege Hippisch Verband in Putten de Landelijke keuring plaats. Bij mooi weer wordt de keuring buiten gehouden en mocht het weer tegenvallen, dan kan er in de hal gekeurd worden.

Het bestuur van SLG wil de hobbymatige- en bedrijfsmatige geitenhouders uitnodigen om in te schrijven voor deze Landelijke geitenkeuring. Het is bij uitstek de gelegenheid om onze Nederlandse Witte, Toggenburger-, Bonte-, Nubische-, Boer-, en Melkgeiten te promoten. Aan deze keuring kunnen deelnemen:
-Lammeren en melkgevende Witte, Toggenburger, Bonte en Nubische geiten
-Nubische overlopers (dit op het inschrijfformulier vermelden)
-Lammeren en geiten van het ras Boergeit (graag opgeven of geiten al of niet gelamd hebben)
-Geregistreerde Melkgeiten.
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een gezondheidscertificaat van de geiten (CAE en CL-gecertificeerd) en er wordt navraag gedaan bij de GD.
De dieren moeten volledig gevaccineerd zijn tegen Q-koorts of mogen jonger zijn dan drie maanden. Om de catalogus samen te stellen gebruikt de SLG de gegevens uit het stamboekprogramma ZooEasy.
Controleer dus of de aangemelde dieren in dit programma worden vermeld én op uw naam staan.

 Nationale geitenkeuring en Covid19

Ook wij ontkomen niet aan regels en wetten omtrent de Covid19 pandemie.
Hier veranderd het wekelijks en houden wij u op de hoogte.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid. 

Lees verder.